1C:Dokumentu aprite 8

Pienāk laiks, kad jūs nolemjat automatizēt darbu ar dokumentiem uzņēmumā, lai palielinātu darba laika izmantošanas efektivitāti, lai nodrošinātu pilnīgu biznesa informācijas kontroli un drošību...
 
Lai detalizēti iepazītos ar programmu, iesakām pierakstīties prezentācijā, kurā mūsu speciālisti atbildēs uz jūsu jautājumiem un demonstrēs programmas funkcionālās iespējas.
 
 
 
"1C:Dokumentu aprite 8 KORP" var efektīvi izmantot gan pašvaldības iestādēs, gan komercorganizācijās, neatkarīgi no tā, vai tā ir sadalīta holdinga struktūra ar lielu lietotāju skaitu vai mazs uzņēmums.
 
 
Programma ļauj atrisināt automatizācijas uzdevumus dokumentu uzskaitei, darbinieku mijiedarbībām, darbu disciplīnas kontrolei un analīzei:
 • centralizēta, droša dokumentu glabāšana;
 • operatīva piekļuve dokumentiem, ņemot vērā lietotāja tiesības;
 • ienākošo un izejošo dokumentu reģistrācija;
 • dokumentu apskate un rediģēšana;
 • dokumentu versiju kontrole;
 • dokumentu pilnteksta meklēšana pēc to satura;
 • darbs ar jebkura veida dokumentiem: biroja dokumentiem, tekstiem, attēliem, audio un video failiem, projektēšanas sistēmu dokumentiem, arhīviem, lietojumprogrammām utt.;
 • kolektīvs lietotāju darbs ar spēju vienoties, apstiprināt un kontrolēt dokumentu izpildi;
 • dokumentu maršrutēšana, pielāgojama katram dokumenta veidam atsevišķi;
 • darbu disciplīnas kontrole un analīze;
 • automatizēta dokumentu ielāde no e-pasta un no skenera;
 • darbinieku darba laika uzskaite un kontrole.

Darbs ar dokumentiem

Iekšējo dokumentu reģistrēšana
Visi iekšējie dokumenti tiek glabāti mapju struktūrā, kuru var veidot atbilstoši uzņēmuma struktūrai vai pēc dokumentu veidiem. Katrai mapei tiek piešķirtas lietotāju vai lietotāju grupu piekļuves tiesības, dažādu darbību veikšanai: lasīt, pievienot, rediģēt vai dzēst.
 
Iekšējā dokumenta dzīves cikls programmā sastāv no šādiem posmiem:
 • izveidošana;
 • saskaņošana;
 • apstiprināšana;
 • izpildīšana;
 • norakstīšana (ievietošana) "lietā".
Katrā iekšējā dokumentā var būt viens vai vairāki jebkura formāta faili. Tāpat kā parastiem failiem, šiem failiem tiek atbalstīta kolektīvā rediģēšana, versiju veidošana un pilnteksta meklēšanas mehānismi.
Tiek atbalstīta pielāgojama reģistrācijas numuru ģenerēšana.
Katram iekšējam dokumentam tiek glabāta reģistrācijas kartīte.
 
Ienākošo un izejošo dokumentu reģistrācija
"1C:Dokumentu aprite 8 KORP" ļauj reģistrēt ienākošo un izejošo korespondenci. Tajā pašā laikā tiek veikta automātiska vienlaidu reģistrācijas numuru ģenerēšana saskaņā ar sarežģītiem noteikumiem.
Papildus dokumentu reģistrācijai tiek veikti šādi procesi:
 • dokumentu izskatīšanas un turpmākas kontroles procedūras automatizācija;
 • izpildītāju informēšana;
 • dokumentu izpildes reglamentēto termiņu kontrole;
 • pārskatu ģenerēšana par dokumentu saņemšanu un izpildi, par dokumentiem, kuriem beidzies derīguma termiņš.
Katram iekšējam dokumentam tiek glabāta reģistrācijas kartīte.
Ienākošie un izejošie dokumenti tiek automātiski sasaistīti korespondences ķēdē. Ķēdi var apskatīt gan no jebkura ienākošā vai izejošā dokumenta kartītes, gan no korespondenta kartītes.
Bez programmēšanas ir iespējams konfigurēt papildu rekvizītus ienākošajiem un izejošajiem dokumentiem. Katram dokumenta veidam papildu rekvizītu saraksts var būt dažāds. Jebkura dokumenta kartīti var konfigurēt tā, lai tajā tiktu attēloti tikai nepieciešamie standarta un papildu rekvizīti.
 
Darbs ar failiem
Faili ir nepieciešami uzņēmuma ikdienas darbā sastopamās kopējās informācijas – melnrakstu, projektu failu, kalkulāciju, sanāksmju un sarunu rezultātu, pētījumu, komentāru, projektēšanas sistēmu failu, bibliotēkas uzziņu materiālu utt. – uzskaitei, glabāšanai un apstrādei.
"1C:Dokumentu aprite 8 KORP" ļauj strādāt ar jebkura veida failiem. Ir paredzēta failu veidošana no veidnēm, kas veicina dokumentu aprites standartizāciju un atvieglo standarta dokumentu sagatavošanu organizācijas darbiniekiem.
Jūs varat ne tikai izveidot failus no veidnēm, bet arī automātiski augšupielādēt sistēmā jau uzkrātos failu arhīvus.
Faili tiek glabāti mapju struktūrā.
Pieejas mapju struktūras veidošanai var būt dažādas, piemēram:
 • atbilstoši uzņēmuma struktūrai (piemēram, Administrācija, Grāmatvedība, Pakalpojumi);
 • pēc faila tematikas (piemēram, Plāni, Komercpiedāvājumi, Aptaujas, Reklāmas materiāli, Projektu dokumenti utt.);
 • pēc piekļuves līmeņa (piemēram, Vispārīgi, Konfidenciāli);
 • un citi.
Glabāšana un piekļuves tiesības
Programmā "1C:Dokumentu aprite 8 KORP" iekšējie dokumenti un faili tiek glabāti mapju struktūrā, ņemot vērā piekļuves tiesības.
Katrai mapei administrators vai pilnvarots lietotājs var konfigurēt dažādas piekļuves tiesības lietotājiem vai lietotāju grupām. Augstāka līmeņa mapes tiesības tiek attiecinātas uz pakārtotajām mapēm.
Ir iespēja uzstādīt gan atļaujas, gan aizliegumus, kas ļauj viegli uzturēt drošības politiku.
Piekļuves tiesības ir atkarīgas arī no dokumenta veida, dokumenta grifa, lietotāja piederības noteiktām korespondentu un fizisko personu grupām.
 
Skenēšana
"1C:Dokumentu aprite 8" nodrošina iespēju augšupielādēt ienākošos, izejošos, iekšējos dokumentus un failus no jebkura veida skeneriem, kas atbalsta TWAIN interfeisu. Tiek atbalstīta automātiskā failu nosaukumu ģenerēšana skenēšanas laikā.
 
E-pasts
Jebkuru dokumentu vai failu var nosūtīt pa e-pastu pa tiešo no programmas. Tiek nodrošināts arī ienākošo un iekšējo dokumentu lejupielāde no e-pasta uz "1C:Dokumentu aprite 8 KORP".
 
Versiju pārlūkošana, rediģēšana un kontrole
Lai pārlūkotu un rediģētu failus, programma "1C:Dokumentu aprite 8 KORP" izmanto atbilstošas lietojumprogrammas, kas tiek uzstādītas lietotāju lokālajos datoros.
Ikdienas darbs ar failiem tiek veikts tieši uz "Darbvirsmas": lietotājs redz rediģējamo failu sarakstu un neizpildīto uzdevumu sarakstu. "Darbvirsmu" var konfigurēt ar iespēju dzēst, pievienot vai pārvietot tās elementus.
"1C:Dokumentu aprite 8" nodrošina darbiniekiem piekļuvi failiem gan pārlūkošanai, gan rediģēšanai. Konflikti dokumentu rediģēšanas laikā tiek novērsti, pateicoties failu bloķēšanas mehānismam.
Kad izmaiņas tiek saglabātas datu bāzē, automātiski tiek izveidota jauna faila versija, norādot autoru, izveidošanas datumu un laiku.
Pa tiešo no faila kartītes ir iespējams apskatīt tā versiju sarakstu, izdzēst nevajadzīgās, mainīt aktīvo (pašreizējo) versiju. Populāru formātu failiem (doc, rtf, html, txt, odt) tiek atbalstīta versiju salīdzināšana, izmantojot Microsoft Word un OpenOffice.Org Writer.
 
Biznesa procesi un lietotāju darbs
Programmā "1C:Dokumentu aprite 8 KORP" kopīgais darbs ar dokumentiem tiek īstenots šādos biznesa procesos:
 • IZSKATĪŠANA: документ попадает на рассмотрение к руководителю и с его резолюцией возвращается к автору документа.
 • IZPILDE: dokuments tiek nosūtīts izpildei visiem lietotājiem saskaņā ar sarakstu un kontrolētājam, lai ievērotu izpildes disciplīnu. Par atbildīgo izpildītāju var iecelt vienu no lietotājiem.
 • SASKAŅOŠANA: šī biznesa procesa ietvaros dokumenti tiek nosūtīti apstiprināšanai norādītajiem respondentiem un pēc tam tiek atgriezti biznesa procesa ierosinātājam saskaņošanas rezultātu pārskatīšanai.
 • APSTIPRINĀŠANA: dokuments tiek nosūtīts atbildīgajai personai apstiprināšanai un tiek atgriezts dokumenta autoram apstiprināšanas rezultātu pārskatīšanai.
 • REĢISTRĀCIJA: dokuments tiek nosūtīts sekretāram, lai piešķirtu reģistrācijas numuru, uzliktu organizācijas zīmogu un nosūtītu to korespondentam.
 • IEPAZĪŠANĀS: šajā biznesa procesā nepieciešamais dokuments tiek nosūtīts visiem sarakstā esošajiem lietotājiem.
 • UZDEVUMI: Izmantojot šo biznesa procesu, ir iespēja izdot uzdevumus darbiniekiem un pārbaudīt to izpildi.
 
Programma atbalsta daudzu lietotāju darbu lokālajā tīklā vai internetā, tostarp izmantojot tīmekļa pārlūkprogrammas.
 
Administrēšana
Programma "1C:Dokumentu aprite 8 KORP" nodrošina ērtus administrēšanas rīkus:
 • iestatīt lietotāju piekļuves tiesības, izmantojot lomu mehānismu, interfeisa un lietotāja valodas iestatīšanu;
 • lietotāju darbību un sistēmas notikumu reģistrācijas žurnālu;
 • iespēju saglabāt un ielādēt informācijas bāzi;
 • platformas un lietojumprogrammu uzstādīšanas un atjaunināšanas rīkus.
Darbam ar pastu un uzdevumiem programmā "1C:Dokumentu aprite 8 KORP" ārpus biroja pieejama mobilā aplikācija.
Ar tās palīdzību ir iespējams:
 • saņemt iebūvētā pasta vēstules; sagatavot un nosūtīt atbildes vēstules;
 • saņemt un izpildīt uzdevumus (piemēram, saskaņot un apstiprināt dokumentus);
 • apskatīt vēstulēm un uzdevumiem pievienotos failus;
 • pārvietot vēstules starp mapēm;
 • lietot kalendāra ierakstus;
 • izsniegt darbiniekiem uzdevumus;
 • pārraudzīt darbu izpildes termiņiem un norisi.
 

1C:Dokumentu aprite 8 KOPR

€ 3 450,00
Lasīts 4107 reizes