Personāla vadības procesu automatizācija

Personāla vadības procesu automatizācija

 
Uzņēmumā RP SIA "Rīgas satiksme" personāla politikas vajadzībām tiek izmantots programmprodukts "1С:Algas un Personāla vadība 8", kas ir papildināts ar dažādām funkcijām.

 
"Rīgas satiksme" ir lielākais sabiedriskā transporta uzņēmums Latvijas galvaspilsētā – Rīgā, un iekļauj sevī 6 filiāles.
Uzņēmums nodarbina ap 7 tūkstošiem darbinieku. Uzskaite tiek veikta pēc tabeles numuriem, tiek praktizēta amatu apvienošana, tiek izmantots štatu saraksts.
 
"Rīgas satiksme" personāla politikas vajadzībām tika nolemts izmantot standarta konfigurāciju "1C:Algas un Personāla vadība 8". Pēc veiktās analīzes rezultātiem tika sastādīts nepieciešamo papildinājumu saraksts.
 
Rezultātā uzstādītā programmatūra tiek izmantota šādās jomās:
 • personāla uzskaite un personāla sastāva analīze;
 • personāla nodarbinātības efektīvā plānošana;
 • darbinieku anketēšana, apmācīšana.
Konfigurācija papildināta ar šādām funkcijām:
 • "bonusu un sodu reģistrācijas sistēma" kā uzņēmuma darbinieku stimulēšanas veids;
 • uzskaite darbinieku līgumiem ar pensiju un apdrošināšanas fondiem; datu apmaiņa ar apdrošināšanas un pensiju fondu datu bāzēm;
 • personāla rīkojumu atcelšanas dokumentu ieviešana, gadījumiem, kad ar vēlāku datumu tiek atcelta iepriekš izveidoto un apstiprināto rīkojumu darbība;
 • piešķirto, kā arī neizmantoto atvaļinājuma dienu uzskaite;
 • darbinieku personālo dokumentu, medicīnisko izziņu un vadītāja apliecību, derīguma termiņa kontrole;
 • caurlaižu sistēmas vadības sistēma (caurlaižu druka, anulēšana, uzskaite), sasaiste ar turniketu vadības sistēmu;
 • integrācija ar elektronisko dokumentu apmaiņas sistēmu DocLogix.
Programmā ir paredzēti dažādi iestatījumi, kas ļauj operatīvi pielāgot to atbilstoši izmaiņām likumdošanā bez nepieciešamības veikt izmaiņas programmas kodā.
Konfigurācija ļauj veikt uzskaiti vienotā datu bāzē vairākiem uzņēmumiem – juridiskajām personām, kā arī individuālajiem uzņēmējiem, kas no biznesa organizēšanas viedokļa sastāda vienotu uzņēmumu.
 
Ieviešanas gaitā:
 • veikta programmatūras uzstādīšana;
 • veikti darbi saistībā ar izmaiņu veikšanu standarta konfigurācijā saskaņā ar projektu ieviešanas tehnoloģiju;
 • veikta sākotnējā datu ielāde no citām sistēmām;
 • veikta lietotāju apmācīšana darbam ar programmu;
 • izveidotas 4 sadalītās datu bāzes mezgli, iestatīta apmaiņa, izmantojot apmaiņas plānu un reglamenta uzdevumus;
 • veikta lietotāju tiesību ierobežošana piekļuvei pie dažādām datu sadaļām.
Realizēta sasaiste ar ārējām sistēmām:
 • caurlaides sistēmas darbībai dati tiek pārsūtīti uz MS SQL datu bāzi, izmantojot ADO mehānismu.
 • datu pārsūtīšana starp 1C un DocLogix abos virzienos tiek īstenota, izmantojot web-servisus.
 • izveidota web-servisu virkne datu sniegšanai un pārskatu veidošanai programmās ārpus "1C:Uzņēmums", sistēmas, piemēram, dispečeru dienesta programmā.
Automatizētas 25 darba vietas.
Vidējais vienlaicīgu lietotāju pieslēgumu skaits datu bāzei: 15.
 

Klients

Rīgas Satiksme, RP SIA
Rīgas Satiksme, RP SIA

Datums

20 Oktobris 2008

Tagi

Pakalpojumi, Transports